Velkommen til Ejegod Møllelaug

Ejegod Mølle

Velkommen til vores hjemmeside

Udskifning af spåns på møllekrop - forår/sommer 2016

    Så sker der noget på Ejegod Mølle. Den er ved at få udskiftet sine gamle spåns på møllekroppen.
    I foråret 2015 modtog Ejegod Møllelaug et tilbud fra vor lokale  snedker- & tømrermester C. Palle på ovennævnte projekt. Tilbuddet var meget mindre end det den første, som havde budt på arbejdet, havde givet. Det betød nu et samlet projekt på ca. 1,8 mill.
    Kulturstyrelsen godkendte projektet, hvilket jo var den gode nyhed for at kunne gå videre, samtidig gav de tilsagn om 500.000 kr. 
   Sidst på året 2015 havde møllelauget tilsagn fra fonde m.fl., så projektet kunne gennemføres. Det er A. P. Møller og Hustru Charstine Mc-Kinney Møllers Fonde til almene Formaal, Augustinus Fonden, Bygningsbevaringsfonden af 1975, Nymetal A/S og selvfølgelig Kulturstyrelsen, der har gjort det muligt. Arbejdernes Landsbank er vor gode samarbejdspartner i byggeperioden. 
   Arbejdet forventes færdigt sidst på sommeren, hvor møllen så i årene fra 2006 til 2016 har gennemgået en fuld restaurering.