Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, 4800 Nykøbing F.

Ejegod Mølle

Velkommen til vores hjemmeside


Ejegod Møllelaug
afholder generalforsamling
mandag den 16. april 2018 - kl.19.00 på
Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, 4800 Nykøbing F.


DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning v/formanden
3-  Godkendelsen af regnskab
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Godkendelse af budget
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 er på valg
     Børge Larsen og Preben Bonde - 
     begge modtager genvalg
8.  Valg af 2 suppleanter
     Palle Fischer og Lis Bentin var valgt for 1 år
9.  Valg af 1 revisor + 1 suppleant
     Karen Christensen var valgt for 1 år
10.Eventuelt