Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, 4800 Nykøbing F.

Ejegod Mølle

Velkommen til vores hjemmeside

 
Ejegod Møllelaug afholder generalforsamling
mandag den 14. september 2020  - kl. 19.00
på Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, 4800 Nykøbing F.

Generalforsamling skulle være afholdet inden udgangen af april, men blev udsat pga. covid-19.

Dagsorden: 
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelses beretning v/formanden
3.  Godkendelse af regnskab
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Godkendelse af budget 2021
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer - 2 er på valg
     Børge Larsen og Preben Bonde - 
     begge modtager genvalg
8.  Valg af suppleanter - Palle Fischer og Lis Bentin
     var valgt for 1 år
9.  Valg af revisor - Karen Christensen var valgt for
     1 år
10.Eventuelt

                                ********

Der er fri adgang til det grønne område omkring den gamle mølle og møllerboligen, hvor der findes borde og bænke. Her kan man kan slå sig ned, tage et hvil og nye det flotte møllemiljø.

                                ********

Ring på 20362555, hvis du/I ønsker at komme ind i møllen og se alle dens etager eller besøge museet, og vi vil prøve at imødekomme dit/jeres ønske.  

                               *********
Se under fanebladet - Ferieinspiration - hvor I kan finde ferieoplevelser og sommerhuse til leje.
                               *********
Vi glæder os til at se jer - GOD FORNØJELSE