Velkommen til Ejegod Møllelaug

Ejegod Mølle

Velkommen til vores hjemmeside
Nærbillede af vindue med ny kobberinddækning.

Virkeligt flot arbejde Christoffer Palle og hans 

mandskab har udført på den gamle mølle

Udskifning af spåns på møllekrop - forår/sommer 2016


  Marts 2016
 

      Så sker der noget på Ejegod Mølle. Den er ved at få udskiftet sine gamle spåns på møllekroppen.
    I foråret 2015 modtog Ejegod Møllelaug et tilbud fra vor lokale  snedker- & tømrermester C. Palle på ovennævnte projekt. Tilbuddet var meget mindre end det den første, som havde budt på arbejdet, havde givet. Det betød nu et samlet projekt på ca. 1,8 mill.
    Kulturstyrelsen godkendte projektet, hvilket jo var den gode nyhed for at kunne gå videre, samtidig gav de tilsagn om 500.000 kr. 
   Sidst på året 2015 havde møllelauget tilsagn fra fonde m.fl., så projektet kunne gennemføres. Det er A. P. Møller og Hustru Charstine Mc-Kinney Møllers Fonde til almene Formaal, Augustinus Fonden, Bygningsbevaringsfonden af 1975, Nymetal A/S og selvfølgelig Kulturstyrelsen, der har gjort det muligt. Arbejdernes Landsbank er vor gode samarbejdspartner i byggeperioden. 
   Arbejdet forventes færdigt sidst på sommeren, hvor møllen så i årene fra 2006 til 2016 har gennemgået en fuld restaurering.

Juli 2016

  Så er der kommet nye spåns på den gamle møllekrop og mere end 10 års arbejde med at få Ejegod Mølle restaureret er tilendebragt. Fire etaper er gennemført gennem årene. Et stort arbejde men det hele værd, når man ser det færdige resultat. 
  En stor tak til Christoffer Palle og hans mandskab for det flotte arbejde de har udført på den sidste etape. Arbejdet er gået strygende og færdigt meget før end møllelauget havde både troet og håbet på var muligt.
  Nu vil vi hen over sommeren blive dus med at køre med møllen, når vinden tillader det. Skulle der være læsere af denne hjemmeside, der ønsker at besøge møllen, er I meget velkomne til at kontakte Ejegod Møllelaug for en aftale - se tlf.nr. under bestyrelse her på hjemmesiden.
  Ellers vil der være adgang til møllen tillige med åbningstiden på Legetøjsmuseet - der bor i møllerboligen - lørdage 13.00-16.00.