Velkommen til Ejegod Møllelaug

Ejegod Mølle anno 1860

HUSK ! MØLLEDAG SØNDAG DEN 21. JUNI KL. 13.00 - 16.00

I ÅR MED HOPPEBORG TIL BØRNENE...