Opdateret 18. april 2023

Generalforsamling mandag den 17. april 2023 - kl. 19.00 I Ejegod Møllelaug

Generalforsamlingen havde følgende DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning v/formanden

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Godkendelse af budget

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 3 er på valg

      John Nilsson, Allan Mathiassen og Lis Eintoft - alle modtager genvalg

  8. Valg af to suppleanter - Bjarne Schønbech og Lis Bentin valgt for 1 år

  9. Valg af revisor og revisorsuppleant  -

      Karen Christensen/revisor + Merete Larsen/suppleant valgt for 1 år

10. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der deltog 8 i generalforsamlingen - 3 bestyrelsesmedlemmer og 5 medlemmer.

2 bestyrelsesmedlemmer var fraværende pga. sygdom og trafikale vilkår.

--------

1. Preben Bonde blev valgt. Generalforsamling var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning, der tog udgangspunkt i nyhedsbrevet "Året 2022 på Ejegod Mølle" - udsendt til      alle medlemmer, blev godkendt.

3. Regnskabet blev godkendt

4. Ingen indkomne forslag

5. Kontingent uændret kr. 125,- pr. år.

6. Budget for 2023 blev godkendt

7. De 3 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt

    John Nilsson, Allan Mathiassen og Lis Eintoft

8. Bjarne Schønbech og Lis Bentin blev valg for 1 år

9. Karen Christensen blev valgt til revisor og Merete Larsen som suppleant for 1 år

10. Intet til referat


Bestyrelsens konstituering kan ses under fanen BESTYRELSEN