Fonde og Sponsorer

Tak til Fonde og Sponsorer,

der har ydet økonomisk tilskud til restaureringsarbejdet

på Ejegod Mølle.

*********************************************

 

 • Kulturarvstyrelsen
 • Fonden Realdania
 • A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
 • AUGUSTINUS FONDEN
 • Bygningsbevaringsfonden af 1975
 • NYMETAL A/S
 • Guldborgsund Kommune – kommuneplanpulje
 • Guldborgsund Kommune – bevaringsfond
 • Guldborgsund Kommune
 • Nykøbing F. Kulturmindeforening
 • raaco A/S
 • ENELCO Aps
 • Arbejdernes Landsbank
 • Flügger, Nykøbing F.
 • Garant, Nykøbing F.
 • Allan C. Hansen, Nykøbing F.