Generalforsamling 2017 blev afholdt 24. april

Generalforsamlingen havde følgende DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning v/formanden

  3. Godkendelse af regnskab

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Godkendelse af budget

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 3 er på valg

        Allan Mathiassen og Merete Larsen - modtager genvalg

       Jørgen V. Nielsen - udtrådt efter eget ønske feb/2017

  8. Valg af to suppleanter - Palle Fischer og Lis Bentin valgt for 1 år

  9. Valg af revisor - Karen Christensen valgt for 1 år + en suppleant

10. Eventuelt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort referat af generalforsamlingen:

  1. Preben Bonde valgt til dirigent

  2. Formandens beretning blev godkendt

  3. Regnskab blev godkendt

  4. Ingen indkomne forslag

  5. Kontingent fortsat 100,- årligt

  6. Budget blev godkendt

  7. Allan Mathiassen og Merete Larsen - genvalgt, John Nilsson- nyvalgt

  8. Palle Fischer og Lis Bentin - genvalgt til suppleanter

  9. Karen Christensen - genvalgt til revisor

10. Møllens 200 år kan dokumenteres med Udskrift fra Branddirektoraret for Falster og Fejø

      - forsikries 1. gang 11. september 1817