Generalforsamling mandag den 24. april 2017 - kl. 19

Afholdes på Ejegod Mølle, Ejegodvej 4, 4800 Nykøbing F.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning v/formanden

 3. Godkendelse af regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent

 6. Godkendelse af budget

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - 3 er på valg

        Allan Mathiassen og Merete Larsen - modtager genvalg

       Jørgen V. Nielsen - udtrådt efter eget ønske feb/2017

 8. Valg af to suppleanter - Palle Fischer og Lis Bentin valgt for 1 år

 9. Valg af revisor - Karen Christensen valgt for 1 år + en suppleant

10.Eventuelt