Søndag den 11. juni 2017 - kl. 13.00-16.00

200-års jubilæum på Ejegod Mølle

 

Ejegod Møllelaug er ved at sætte et program sammen til dagen, hvor vi dels vil fejre

- at møllen fylder 200 år    -   I udskrift fra Nykøbing Rådstueprotokol 27. maj 1816 står der:

                                        Geheimelegationsraad Michael Classen vil opføre en hollandsk

                                        mølle på et stykke jord i Standmarken, nu "Ejegod" kaldet og

                                        forlanger at mølleejerne i Nykøbing skal afgive en erklæring om,

                                        hvorvidt de har noget imod, at der opføres en mølle på Vesten-

                                        borgs marker (hvor Ejegod Mølle ligger i dag), selv om bevillingen

                                        lyder på Strandmarken                           

                                        -     I Vindmøller og Vandmøller i Danmark - bind 4

                                        har Anna Marie Lebech-Sørensen beskrevet, at møllen

                                        1. gang blev takseret den 11. september 1817 i 

                                        Branddirektoratet for Falster og Fejø, hvilket møllelauget

                                        selv har haft fornøjelse og mulighed for at finde digitalt

                                        på nettet.

                                      

                                                                                              

- at restaurering  af møllen med dannelsen af Ejegod Møllelaug i 2002 er afsluttet,

                                        efter at 4 etaper er gennemført i årene 2007-2016

 

Se på forsiden af denne hjemmeside om dagens program.