Søndag den 11. juni 2017 - kl. 13.00-16.00

200-års jubilæum på Ejegod Mølle

 

Ejegod Møllelaug er ved at sætte et program sammen til dagen, hvor vi dels vil fejre

- at møllen fylder 200 år - i udskrift fra Nykøbing Rådstueprotokol 27. maj 1816 står der:

                                        Geheimelegationsraad Michael Classen vil opføre en hollandsk

                                        mølle på et stykke jord i Standmarken, nu "Ejegod" kaldet og

                                        forlanger at mølleejerne i Nykøbing skal afgive en erklæring om

                                        hvorvidt de har noget imod, at der opføres en mølle på Vesten-

                                        borgs marker, selv om bevillingen lyder på Strandmarken - og i

                                        Vindmøller og Vandmøller i Danmark - bind 4

                                        har Anna Marie Lebech-Sørensen beskrevet, at møllen

                                        1. gang blev takseret den 11. september 1817 i 

                                        Branddirektoratet for Falster og Fejø

                                                                                              

- at restaurering  af møllen med dannelsen af Ejegod Møllelaug i 2002 er afsluttet,

                                        efter at 4 etaper er gennemført i årene 2007-2016

 

Følg med her på hjemmesiden eller i dagspresssen om dagens program, når vi når 

nærmere dagen.